MODLITWA RÓŻAŃCOWA Modlitewnik
20.07.2010 20:47 rss Modlitewnik

a :: b :: c :: d :: e :: f :: g :: h :: i :: j :: k :: l :: m :: n :: o :: p :: r :: s :: t :: u :: w :: z ::

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Początek:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Na krzyżyku:
 
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego ...  >>> czytaj dalej

 Data aktualizacji GMT: 2014-04-28 11:41:07
Powered by Web design
30 10 2020 19:48:53
Toplista stron

45 7 119 0 0 0