Zdrowaś Maryjo - Ave Maria Modlitewnik
20.07.2010 20:47 rss Modlitewnik

a :: b :: c :: d :: e :: f :: g :: h :: i :: j :: k :: l :: m :: n :: o :: p :: r :: s :: t :: u :: w :: z ::

Zdrowaś Maryjo - Ave Maria

   Ave,    Maria,  gratia plena, Dominus tecum;

Zdrowaś Maryjo, łaski  pełna,    Pan    z Tobą.

benedicta          tu      in      mulieribus,

Błogosławionaś Ty między niewiastami

et benedictus  fructus ventris      tui,     Iesus.

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

 

Sancta Maria,   mater  Dei,

Święta Maryjo, Matko Boża,

ora pro    nobis   peccatoribus,

módl się za nami grzesznymi,

nunc et in  hora   mortis  nostrae.

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Amen.

 

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.Data aktualizacji GMT: 2015-04-02 05:26:28
Powered by Web design
30 10 2020 19:58:03
Toplista stron

28 1 56 0 0 0