Psalm 42 Modlitewnik
20.07.2010 20:47 rss Modlitewnik

a :: b :: c :: d :: e :: f :: g :: h :: i :: j :: k :: l :: m :: n :: o :: p :: r :: s :: t :: u :: w :: z ::

Psalm 42

Kapłan: Iudica me            Deus,

              Bądź mi sędzia o Boże,

              et discerne causam meam de gente   non sancta:

              i     rozeznaj sprawę moją z narodem nie świętym;

              ab    homine            iniquo        

              od człowieka  niesprawiedliwego

              et doloso        erue     me.

               i zdradliwego wybaw mnie .

 

Wierni: Quia tu    es   Deus,  fortitudo  mea:

              Bo   Ty jesteś Bóg,     moc    moja;

             quare    me   repulisti,  et quare  tristis   incedo,

             czemu mnie odrzucasz i czemu smutny chodzę,

             dum affligit me    inimicus?

             gdy trapi mnie nieprzyjaciel ?

 

Kapłan: Emitte lucem   Tuam, et veritatem Tuam:

              Ześlij światłość Swoją  i   prawdę Swoją;

              ipsa me deduxerunt,  et adduxerunt  in montem sanctum tuum,

              one mnie poprowadzą i przywiodą    na  górę      świętą Twoją

               et in  tabernacula    tua.

               aż do przybytków Twoich.

 

Wierni: Et introibo     ad altare     Dei:    ad Deum  qui     laetificat iuventutem meam.

              I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem moim od młodości

 

Kapłan: Confitebor tibi in cithara Deus, Deus meus: quare tristis es anima mea,

              Chwalić Cię będę przy dźwiękach cytry, Boże, Boże mój; czemuś smutna, duszo moja,

              et quare conturbas me?

              i czemu mnie  trwożysz?

 

Wierni: Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus.

             Ufaj Bogu, albowiem jeszcze uwielbiać Go będę, jako Zbawcę i Boga mego.Data aktualizacji GMT: 2015-06-22 06:25:34
Powered by Web design
30 10 2020 20:58:10
Toplista stron

38 3 61 0 0 0