Wierzę w Boga - Credo in Deum Modlitewnik
20.07.2010 20:47 rss Modlitewnik

a :: b :: c :: d :: e :: f :: g :: h :: i :: j :: k :: l :: m :: n :: o :: p :: r :: s :: t :: u :: w :: z ::

Wierzę w Boga - Credo in Deum

Credo  in Deum Patrem omnipotentem,

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

Creatorem    caeli et terrae; et in Iesum Christum,

Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

Filium eius unicum,   Dominum nostrum;

Syna Jego jedynego,   Pana    naszego,

qui    conceptus est de Spiritu Sancto,

który się   począł   z Ducha Świętego,

natus       ex  Maria Virgine;

narodził się z Maryi Panny,

passus     sub Pontio   Pilato, 

umęczon pod Ponckim Piłatem,

crucifixus,  mortuus et sepultus;

ukrzyżowan, umarł   i  pogrzebion.

descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;

Zstąpił    do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.

ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris  omnipotentis;

Wstąpił  na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam,

Wierzę w Ducha Świętego,     święty Kościół powszechny,

sanctorum communionem; remissionem peccatorum;

świętych      obcowanie,        grzechów odpuszczenie,

carnis resurrectionem;    vitam aeternam.

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Amen.

 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. AmenData aktualizacji GMT: 2015-04-02 05:32:51
Powered by Web design
30 10 2020 20:39:02
Toplista stron

25 1 55 0 0 0