Regina Coeli Modlitewnik
20.07.2010 20:47 rss Modlitewnik

a :: b :: c :: d :: e :: f :: g :: h :: i :: j :: k :: l :: m :: n :: o :: p :: r :: s :: t :: u :: w :: z ::

Regina Coeli

Regina Coeli

Królowo nieba, wesel się, alleluja,

Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

K. Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie
Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
świat uweselić raczył, daj nam, prosimy,
abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję
Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili.
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.Data aktualizacji GMT: 2014-04-28 12:00:11
Powered by Web design
30 10 2020 19:51:17
Toplista stron

95 2 60 0 0 0